Læggevejledning

Forberedelser før lægning af massive trægulve / plankegulve:


​Forberedelserne til lægningen afhænger af undergulvets konstruktion, men der er dog nogle generelle forhold, der bør iagttages. Rummets fremtidige klima, temp. mellem 18-22 grader Celsius og en luftfugtighed mellem 35-50 % RF (svarer til min. 6 g og max. 9 g vand/m3 luft ), skal være opnået inden gulvbrædder ankommer. Derudover er det vigtigt at gulvbrædder opbevares i rummet minimum 5 dag før lægning, for afklimatisering.

​Luftfugtigheden kan måles med et ganske almindeligt korrekt justeret stuehygrometer. Såfremt ovenstående krav til temperatur og luftfugtighed ikke kan overholdes, kontakt da venligst Båring Gulve.
I fyringssæsonen skal man være ekstra opmærksom på luftfugtigheden, da denne meget nemt kan komme ned under 35 % RF.

​I fritidshuse og andre bygninger, hvor der periodevis ikke bliver opvarmet, bør massive gulve ikke anvendes uden at kontakte Båring Gulve først.


Modtagekontrol

Ved modtagelse af gulvet:
Gulvet skal straks efter modtagelsen lægges i et opvarmet og tørt lokale. Såfremt der måtte være vand eller lignende på pakkerne, fjernes dette med det samme for at undgå ændringer i fugtigheden i gulvet.


Modtage-/montagekontrol
Når gulvet modtages på byggepladsen m.m. skal der foretages en kontrol for evt. synlige transportskader. Der skal derudover foretages en fugtighedskontrol for at sikre, at fugtigheden i gulvet svarer til det tilladte på 8-10% (+/-2), Skulle der mod forventning være gulvbrædder, som ikke svarer overens med sorteringskriterierne, skal dette straks meddeles sælger. Såfremt reklamationen er berettiget vil de gulvbrædder med fejl blive ombyttet uden beregning. Reklamation over fejl skal ske inden gulvet lægges. Såfremt der fremsættes reklamation efter lægning af gulvet, vil dette blive afvist.


Lægning på strøer

1. Fugtspærre
På betongulve hvor der er risiko for restbyggefugt > 65% bør sikres med fugtspærre. Der skal være fugtspærre alle steder, hvor der er, eller kan forekomme, fugtopstigning eller dampdiffusion. Ved tvivl kontaktes teknisk afdeling.


2. Opklodsning/strøer osv
Strøer udlægges og klodses op i henhold til TRÆ 64, dvs. at de danner et plant underlag, med max. tolerancer på +/- 2 mm på 2 m. retholt. Ved 20 mm gulvbrædder, strøafstand max. C/C 520 mm., ved lettere erhvervsbyggeri max. C/C 360 mm. Husk hjælpestrøer langs vægge. Opklodsning af strøer foretages f.eks. med plastkiler, der fikseres til strø.
Fugtindhold i strøer bør være max. 12 % og helst samme som i gulvbrædder. Samlinger af strøer udføres med 500 mm lasker på begge sider af strøerne. Samlingen skal både limes og sømmes/skrues, således at resultatet bliver en kraftoverførende samling. Desuden skal samlinger i strøer forskydes, så der opnås et stabilt underlag.


3. Første række
Det anbefales at lægge brædder på langs af indfaldene lys. Sørg for at blande gulvbrædder, således at der opnås et ensartet resultat nuancemæssigt. Brædder lægges således at der overholdes minimum 15 mm luft til vægge og faste installationer. Dette for at gulvet skal kunne ”arbejde” ved svingende temp. og fugtighed.


4. Fastgørelse
Gulvbrædderne skrues/sømmes til strøer fordækt i.h.t. TRÆ 64. Første bræt skrues oppefra ca. 20 mm fra bagkant. Hårdttræsgulvbrædder der skrues skal altid forbores – både i gulvbræt og strø. Endestød og KUN endestød limes. Det skal sikres at brædderne overholder ”10-brædts målet”, udregnet efter fugtighed i gulvbrædder og endelig ”brugsfugtighed” i henhold til TRÆ 64. Såfremt gulvbrædderne har en dækbredde på over 200mm anbefales det at gulvet proppes fra oven med 1 prop i hver side af planken, for at undgå eventuel "vaskebrætseffekt".


5. Samling af endestød

”Flyverstød” må ikke forekomme i to tilstødende rækker inden for samme strøfag, dvs. at der skal være mindst en gennemgående planke mellem hver ”flyverstød”.​

6. Lægning af sidste bræt

Sidste bræt skæres til, således at der holdes minimum 15 mm luft til væg og rør. Brættet fastgøres fra oven ca. 20 mm fra bagkant.


7. Afslutning
Evt. fugtspærre afskæres ca. 10 mm under overkant fodpanel. Fodpaneler fastgøres ALTID i væggen.

Lægning direkte på beton

Massive trægulve kan fastgøres direkte på beton, enten ved skruer, limning eller elastilon (se særskilt læggevejledning). Dette sætter store krav til betonen.
Betonen skal være helt plan ( +/- 2 mm over 2 m., målt med retholt ) samt ren og tør (max. 65 % restporefugt ). Er betonen ikke plan, skal der afrettes med flydespartel, hvorefter udtørring skal afventes inden nedlægning af gulv kan igangsættes. Ved montage på beton, skal der altid fugtsikres. Ved fastgørelse af massive hårdttræsgulve på beton gælder samme regler for "10-brætsmål" som ved fastgørelse på strøer. Krav i øvrigt iht. TRÆ 64.

Limning
Ved limning bør beton altid afrenses/affedtes med dertil egnet middel, for at opnå optimal klæbning. Der skal anvendes godkendt MS Polymerklæber, som er tilstrækkelig elastisk til at optage bevægelserne i store planker. Undergulvet skal altid primes med den tilhørende primer. Forbrug ifølge leverandørens anvisninger. Det massive gulv skal belastes, således at man sikres optimal vedhæftning, vær særligt opmærksom på yderzoner og gangarealer. Der bør ikke påføres lim på større flader af gangen end der kan lægges gulv inden for limens monteringstid. Krav i øvrigt iht. TRÆ 64.

Skruning
Ved montage med skruer er samme krav til beton gældende, som ved til limning. Der skal anvendes godkendte skruer, dvs. i de fleste tilfælde Monta-Flex skruer. I øvrigt henvises til tabeller omkring valg af skruer og udtræksværdi i TRÆ 64.
Ved tvivl kontaktes tekniske afdeling.


Lægning på eksisterende gulv

Et eks. bræddegulv kan benyttes som underlag, forudsat at det overholder kravene til planhed ( +/- 2 mm over 2 m., målt på retholt ). Er dette ikke tilfældet, rettes gulvet op ved hjælp af enten afhøvling, udspartling eller plader. Kontrollér også at gulvet er helt stabilt.


Massive gulve kan sømmes eller limes til eks. pladegulv, forudsat det er plant og stabilt. Lægges pladegulvet som blændegulv oven på en strøkonstruktion, med max. C/C 520 mm mellem strøerne, benyttes 22 mm godkendte, selvbærende gulvspånplader med fer/not eller 19 mm vandfast krydsfiner til gulv. Begge pladetyper limes i fer/not på alle 4 sider og skrues til strøer.
På afrettet, fast underlag udlægges pladerne løst.


Generelle forhold ved gulvvarme

Ved massive trægulve med gulvvarme anvendes som udgangspunkt altid minimum 20 mm planker. Dette skyldes at 20 mm planker er mindre påvirkelige mht. udtørring end tyndere planker.
En forudsætning for anvendelse af massive gulve ved gulvvarme er, at der kan opnås en fuldstændig jævn varmefordeling, samt at overfladetemperaturen i undergulvet ikke overstiger 27 grader celsius.
For mere specifikke retningslinier kontakt Båring Gulve.


Efterbehandling

Massive trægulve leveres som udgangspunkt altid ubehandlet. Inden overfladebehandling af gulvet påbegyndes, skal gulvet slibes fuldstændigt plant. Start med at slibe med korn 60, efterfulgt af korn 80. Der afsluttes med en slibning af gulvet med korn 120. Udfaldskravet og træets hårdhed er afgørende for slibearbejdets omfang.
Det gøres opmærksom på, at valget mellem overflade har stor betydning for farven, strukturen og ikke mindst den fremtidige vedligeholdelse af gulvet. Derudover skal man tage hensyn til påvirkningen af gulvet. Overfladebehandlingen foretages i henhold til producentens/leverandørens anvisninger. Kontakt os for råd og vejledning.

​​Båring Gulve’s færdigbehandlede gulve vedligeholdes i henhold til plejevejledning.​

Hvorfor vælge os?

Danmarks største udvalg

Kun kvalitetsprodukter

Over 70 års erfaring

Ring mig op

Vil du ringes op og høre mere om vores gulve? Udfyld formularen her og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ingen revner, lim og søm...

Produktets elasticitet gør, at svindrevner minimeres kraftigt og støjniveauet reduceres væsentligt.

Download brochure

Båring Gulve

Hos Båring Gulve på Fyn finder du et af Danmarks største udvalg inden for massive plankegulve til en god pris.

CVR: 27066747 

Kontakt

Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup

Mandag - torsdag: 08.00 - 15.00​